Logo de la Diputación
 

Erabiltzaileen erregistroa

Webgunean alta ematerakoan, BizkaiKOA erakundeari buruzko informazio garrantzitsuena barne hartzen duen buletin bat bidaliko dizugu aldian-aldian.

Erabiltzaile Berriaren Datuak

Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak dioena betez, jakin ezazu zure datuak fitxategi batean sartuko direla, eskaintzen eskarietarako sarbideen datuak kudeatzera begira.

Fitxategi horren arduraduna GGBB eta Administrazio Zuzendaritza da, eta haren aurrean gauzatu ahalko dituzu datu horiek ikusi, zuzendu, ezereztu eta aurkatzeko dituzun eskubideak. Horretarako, Kirolgintzaren bulegoetara jo beharko duzu, zure NAN aurkeztuz

© Bizkaikoa, F.E.E.P. · Mª Díaz de Haro kalea, 11 · Email: bizkaikoa@bizkaia.eus ·